Đóng
Slider1
Slider2
Slider3
sl1
hinh-2

Chuyển giao công nghệ

18

  • Thực hiện tư vấn, chuyển giao công nghệ xử lý rác thải
  • Thực hiện tư vấn, xử lý và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải
  • Thực hiện tư vấn, xử lý và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước cấp
  • Thực hiện tư vấn, xử lý và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý khí thải

 

01/08/2016

Dịch vụ Related