Đóng
Slider1
Slider2
Slider3
sl1
hinh-2

Công nghệ xử lý chất thải hữu cơ

– Công nghệ xử lý phân huỷ chất thải hữu cơ, tái sinh mùn hữu cơ sản xuất các dạng phân bón hữu cơ (hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng đa vi lượng, mùn hữu cơ cải tạo đất, …).

Thể hiện tại sơ đồ sau:

cong-nghe-xu-ly-chat-thai-huu-co-1

02/07/2016

Công nghệ Related