Đóng
Slider1
Slider2
Slider3
sl1
hinh-2

Công nghệ xử lý nước rỉ rác

19

– Nước rỉ rác từ các hố chôn lấp, khu vực tách lọc, ủ phân được thu gom riêng và dẫn về hồ điều hòa trước khi đưa vào hệ thống xử lý.

Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác

cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-tap-trung

02/07/2016

Công nghệ Related