Đóng
Slider1
Slider2
Slider3
sl1
hinh-2

Diện tích trồng rừng giảm gần 9%

(Tin Môi Trường) – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do mưa bão gây lũ nhiều tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong tháng 8 đã ảnh hưởng đến công việc trồng rừng. Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 128.800 ha, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Diện[-]tích[-]trồng[-]rừng[-]giảm[-]gần[-]9%

Diện tích trồng rừng giảm gần 9% -Ảnh: IE
Cụ thể, trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 8.4000 ha, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước; trồng mới rừng sản xuất đạt 120.400 ha, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trồng cây lâm nghiệp phân tán ước đạt 131,2 triệu cây, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện các địa phương miền Bắc đang ở giai đoạn trồng rừng chính vụ. Các tỉnh miền Bắc đã trồng được 116.274 ha rừng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, Bắc Trung bộ có tiến độ trồng rừng nhanh nhất, đạt 24.041 ha, (tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước); Đồng bằng sông Hồng, đạt 13.268 ha (giảm 7%); Trung du và miền núi phía Bắc trồng đạt 78.966 ha (giảm 15,1%). Những tỉnh có diện tích trồng rừng nhiều và tiến độ nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước là Hòa Bình đạt 12.126 ha (tăng 68,4%), Thanh Hóa đạt 11.993 ha (tăng 22,3%), Phú Thọ đạt 8.982,7 ha (tăng 37%).

Các tỉnh miền Nam cũng đã triển khai trồng rừng, đạt 12.489 ha, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ có một số tỉnh có diện tích trồng rừng khá và tăng so với cùng kỳ năm trước là: Đắk Nông 1.974 ha (tăng 281,1%), Quảng Nam trồng đạt 3.450 ha (tăng 2,4%), Cà Mau trồng đạt 1.061 ha (tăng 43,1%).

Bên cạnh công tác trồng rừng tập trung, các địa phương tiếp tục gieo ươm và chăm sóc cây giống phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2016; trồng cây phân tán, chăm sóc diện tích rừng trồng. Diện tích rừng trồng được chăm sóc cả nước đạt 418.700 ha, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, các địa phương cũng đang tiếp tục thực hiện giao khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh.

Bích Hồng

10/09/2016

Tin Tức Related