Đóng
Slider1
Slider2
Slider3
sl1
hinh-2

Sản xuất phân bón hữa cơ

  • Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

13

 

Sản xuất phân bón lá:

Phân bón lá chủ yếu là cung cấp  các chất vi lượng.

Đáp ứng nhanh nhu cầu dinh dưỡng của cây, nhất là sau khi bị sâu bệnh, ngập úng, chua phèn hoặc vì lý do nào đó mà bộ rễ hoạt động kém thì phân bón lá giúp cây mau phục hồi hơn.

Bón qua lá ít hao tốn hơn so với bón vào đất.

Một  số phân bón lá có phối trộn thêm chất điều hòa sinh trưởng nên có tác dụng kích thích sự tăng trưởng của cây rất mạnh. Thúc đẩy sự ra hoa kết trái, giảm tỷ lệ rụng của trái.

 

 

14 15

 

 

03/08/2016

Sản phẩm Related