Đóng
Slider1
Slider2
Slider3
sl1
hinh-2

Thu gom, vận chuyển xử lý

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, thương mại, y tế và xây dựng

Picture14

Phương tiện vận chuyển rác:

– Xe cuốn ép rác 2,5 tấn

– Xe cuốn ép rác 6 tấn

– Xe đẩy rác cải tiến

56

 

– Xe vận chuyển rác y tế, rác nguy hại

78

 

03/08/2016

Dịch vụ Related